Na přípravu příští V3 budeme potřebovat spoustu dobrovolníků.

Můžete se přihlásit přes is.trimed.cz
nebo napsat na vinohradskatrojka@trimed.cz

Za každou pomoc děkujeme.