Trimed

Spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Ruská 87, 100 00, Praha
IČO: 67776213 | Číslo účtu: 2800509816/2010

www.trimed.cz | vinohradskatrojka@trimed.cz