Většina úspěšných projektů mívá trnité začátky. Ty sice řadu lidí odradí od pokračování, jsou ale i tací, kteří berou každý pomyslný schod na cestě k cíli jako výzvu a o to více se snaží v tvrdé konkurenci uspět. Když se v roce 2015 skupinka studentů 3. lékařské fakulty UK rozhodla uspořádat charitativní běh v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tušila, že je čeká řada nečekaných překážek, avšak nechtěně dostali i jedinečnou příležitost poznat sebe sama.

Vinohradská Trojka je charitativní běh, který vznikl na základě snahy studentů o zapojení fakultního spolku TRIMED do humanitárně orientovaného a veřejně prospěšného projektu. Samotné jméno závodu je odvozeno od vzdálenosti, kterou běžci překonávají, počtu prvotních zakladatelů a hlavně jména naší alma mater, která se nebála odvážnou myšlenku podpořit.

Ve svých počátcích se celá událost odehrávala v poměrně komorním duchu a byla orientována hlavně na studenty a zaměstnance fakulty spolu s pracovníky blízkého areálu FNKV. Primárním cílem bylo, kromě účelu charitativního, také poskytnutí studentům a zaměstnancům zmíněných institucí možnost setkání se v neformálním, sportovně laděném prostředí, které umožní smazání běžně respektované akademické hierarchie.

Po úspěchu prvního ročníku však bylo jasné, že má celý projekt obrovský potenciál dále růst a do budoucna tak bude možné dopad celého projektu značně znásobit. Odezva na první ročník byla pozitivní až do té míry, že překvapila i samotné organizátory. Na základě zkušeností z premiéry se k nadcházejícímu ročníku přidal bohatý doprovodný program a vylepšení neminulo ani trasu samotného závodu, tudíž bylo možné 2. ročník posunout ještě dál. Vždyť už jen vybraná částka 62 491 Kč, která putovala k neziskové organizaci ADRA na provoz komunitní nemocnice v ITIBO v Keni, byla téměř trojnásobná a chirurgické vybavení, které bylo za tyto peníze pořízeno, již pomohlo nespočtu pacientů. Obrovský dík patří vedení FNKV, SZÚ a samozřejmě 3. lékařské fakulty, bez jejich vstřícného přístupu by se totiž celá akce jen těžko dostala tam, kde je nyní.

Co ale ročník letošní?

Vinohradská Trojka už není závodem pro malou skupinku studentů a učitelů. Samotná myšlenka běhu v tak netypickém prostředí, spolu s hodnotami celé akce, meziročně oslovuje čím dál širší spektrum zájemců. Snažíme se vše každoročně zlepšovat a i letos jsme si pro vás připravili několik novinek. Závod chceme otevřít pro širokou veřejnost a přivítat tak každého nadšence, který bude mít čas a chuť ať už běžet či jen dorazit a strávit s námi pěkné odpoledne. Do doprovodného programu bude zařazeno tradiční grilování spolu s hudební kulisou, stanoviště výuky první pomoci, značně vylepšený dětský koutek a …. Nechceme přeci prozradit všechno! Co však prozradit můžeme je, že letošní výtěžek poputuje opět neziskové organizaci ADRA. Poznačte si proto datum do svých kalendářů, přijďte si s námi zazávodit na netradičním místě a podpořte tak dobrou věc!

Těšíme se na Vás 21. května!

 

Napsali o nás:

svetbehu.cz
zdravotnickenoviny.com
tribune.cz
praha10.cz
wherevent.com
iforum.cuni.cz
parkyvpohybu.wixsite.com
lf1.cz