Co je EMOTER?

Emoter je neziskovka, která přináší lékařskou péči do Ugandy. Jsme tým lékařů a jiných nadšenců z Česka a Ugandy, kteří společně pomáhají zlepšit životní úroveň a dostupnost zdravotní péče lidí, které v životě potkalo méně štěstí.

EMOTER je zkratka pro Essential Medical Outreach and Treatment Rescue. Hlavní náplní naší práce jsou totiž lékařské mise (Medical Outreach). Výsledný akronym „emoter“ zároveň znamená „ten, který vyjadřuje emoce„.

EMOTER založili tři studenti medicíny. Nyní v čele s naší ředitelkou MUDr. Lenkou Karahutovou tvoří většinu týmu ženy a jsme na to náležitě pyšní. 

Kde pomáhají?

Přestože sídlíme v Praze v České republice, naše aktivity provozujeme především v Ugandě, konkrétně v okrese Nebbi, kam vyjíždí s projektem Medical Outreach.

Okres Nebbi jsme si vybrali, protože v něm žije více než 350 000 obyvatel, na které připadají pouhé 2 nemocnice

Jaká je jejich vize?

Protože jedním z našich hlavních cílů je udržitelnost, snažíme se, aby na humanitární pomoc, kterou poskytujeme, navázala rozvojová činnost. Cílem naší práce je dlouhodobě zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, a to formou vzdělávání a zajištění základních potřeb, jako je například lékařská péče. V Nebbi plánujeme v budoucnu vystavět vlastní nemocnici a školu pro zdravotnický personál. Díky dostatečnému vzdělání a povědomí o prevenci věříme, že naše pomoc už pak v okresu Nebbi nebude potřeba.

Veškeré další informace a přehled programů, kterým se věnují, naleznete na webové stránce emoter.org . Organizaci lze podpořit i koupí například kávy, či přímých poukazů na zdravotnickou péči přímo na jejich e-shopu.