O akci

Většina úspěšných projektů mívá trnité začátky. Ty sice řadu lidí odradí od pokračování, jsou ale i tací, kteří berou každý pomyslný schod na cestě k cíli jako výzvu a o to více se snaží v tvrdé konkurenci uspět. Když se v roce 2015 skupinka studentů 3. lékařské fakulty UK rozhodla uspořádat charitativní běh v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tušila, že je čeká řada nečekaných překážek, avšak nechtěně dostali i jedinečnou příležitost poznat sebe sama.

Vinohradská Trojka je charitativní běh, který vznikl na základě snahy studentů o zapojení fakultního spolku TRIMED do humanitárně orientovaného a veřejně prospěšného projektu. Samotné jméno závodu je odvozeno od vzdálenosti, kterou běžci překonávají, počtu prvotních zakladatelů a hlavně jména naší alma mater, která se nebála odvážnou myšlenku podpořit.

Ve svých počátcích se celá událost odehrávala v poměrně komorním duchu a byla orientována hlavně na studenty a zaměstnance fakulty spolu s pracovníky blízkého areálu FNKV. Primárním cílem bylo, kromě účelu charitativního, také poskytnutí studentům a zaměstnancům zmíněných institucí možnost setkání se v neformálním, sportovně laděném prostředí, které umožní smazání běžně respektované akademické hierarchie.

Po úspěchu prvního ročníku však bylo jasné, že má celý projekt obrovský potenciál dále růst a do budoucna tak bude možné dopad celého projektu značně znásobit. Odezva na první ročník byla pozitivní až do té míry, že překvapila i samotné organizátory. Na základě zkušeností z premiéry se k nadcházejícímu ročníku přidal bohatý doprovodný program a vylepšení neminulo ani trasu samotného závodu, tudíž bylo možné 2. ročník posunout ještě dál. Vždyť už jen vybraná částka 62 491 Kč, která putovala k neziskové organizaci ADRA na provoz komunitní nemocnice v ITIBO v Keni, byla téměř trojnásobná a chirurgické vybavení, které bylo za tyto peníze pořízeno, již pomohlo nespočtu pacientů. Obrovský dík patří vedení FNKV, SZÚ a samozřejmě 3. lékařské fakulty, bez jejich vstřícného přístupu by se totiž celá akce jen těžko dostala tam, kde je nyní.

Co ale ročník letošní?

Vinohradská Trojka už není závodem pro malou skupinku studentů a učitelů. Samotná myšlenka běhu v tak netypickém prostředí, spolu s hodnotami celé akce, meziročně oslovuje čím dál širší spektrum zájemců. Letošní ročník, již 7., je pro nás jedinečný, jelikož probíhá po třech letech od závodu posledního. Z důvodu epidemiologické situace jsme neměli možnost se setkat a užít si spolu příjemné odpoledne, tak jsme se spojili alespoň online a během prolínali dlouhé karanténní dny. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme po tak dlouhé době znovu uspořádat závod nejen pro lékaře a studenty, ale i širokou veřejnost. Do doprovodného programu bude zařazeno tradiční grilování spolu s hudební kulisou, stanoviště výuky první pomoci, dětský koutek a …. nechceme přeci prozradit všechno! Co však prozradit můžeme je, že letošní výtěžek poputuje nově společnosti EMOTER, která působí v okresu Nebbi v Ugandě. Poznačte si proto datum 19. 5. 2022 do svých kalendářů, přijďte si s námi zazávodit na netradičním místě a podpořte tak dobrou věc!

Dětský koutek

Vážení účastníci, 

Znáte dítko, které by se běhu také rádo zúčastnilo? Nebo si chcete sami zaběhnout, ale nemáte hlídání? Přesně proto pro Vás připravujeme dětský koutek Vinohradské trojky! Kromě dětského závodu, který se uskuteční v 18:15, budou připraveny i další soutěže a doprovodný program. Máme velkou radost, že jako součást doprovodného programu, můžeme opět přivítat čtyřnohé (i dvounohé) přátele z Tam, kde zvířata pomáhají z.s.🦮