Mnohokrát děkujeme sponzorům, bez jejichž finanční a materiální pomoci by nebylo možné závod uspořádat!